Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci...

Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci caracterul, munca, talentul și aptitudinile

30
SHARE
Foto simbol

Anual, la 3 decembrie, întreaga comunitate internațională marchează Ziua Persoanelor cu Dizabilități. Marcarea acestei zile are drept obiectiv promovarea înțelegerii problemelor legate de dizabilitate și mobilizarea susținerii demnității, drepturilor și bunăstării persoanelor cu dizabilități.

La nivel național, cât și raional, potrivit șefei Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei (DASPF) Ialoveni, Maria Târgoală, 3 decembrie a fost marcat printr-o serie de evenimente care au contribuit la promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunea lor socială. „În majoritatea localităților din raion au avut loc diverse activități dedicate persoanelor cu dizabilități, cum ar fi, de exemplu, concerte, mese rotunde, dar și altele”, a comunicat Maria Târgoală.

Potrivit ei, în prezent, în raionul Ialoveni la DASPF sunt la evidență 3.356 de persoane cu dizabilități, dintre care 1.601 sunt femei, iar 1.755 – bărbați. „Dacă este să ne referim la gradul de dizabilitate, atunci la evidență sunt 605 persoane cu grad de dizabilitate sever, dintre care 246 de persoane sunt de gen feminin, iar alte 359 – masculin. De asemenea, 2.435 de persoane sunt la evidență cu grad accentuat de dizabilitate. Dintre ei 1.068 sunt femei, iar 1.367 – bărbați. De dizabilitate locomotorie suferă 234 de persoane, dintre ele 66 sunt femei iar 168 -bărbați”, a declarat șefa DASPF, Maria Târgoală.

Totodată, conform datelor oferite de Direcția Asistență Socială Ialoveni, 316 copii până la 18 ani au o anumită formă de dizabilitate. Dintre ei, 287 sunt de gen feminin, iar alți 29 – masculin. Potrivit șefei Direcției generală Educaţie din raion, Galina Nița, în raionul Ialoveni la evidență sunt 433 de copii cu cerințe educaționale speciale, dintre care 78 sunt preșcolari, iar șase sunt instruiți la domiciliu.

Încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități – între ideal și realitate

Conform prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova, persoanele cu dizabilități au dreptul de a munci și de a acumula venituri la fel ca și ceilalți cetățeni. În ce măsură, însă, le sunt respectate aceste drepturi, în condițiile economice actuale? Beneficiază persoanele cu nevoi speciale de acces neîngrădit pe piața locurilor de muncă?

Potrivit doamnei Maria Târgoală, problemele principale cu care se confruntă persoanele cu dizabilități atât din raionul nostru, cât și din întreaga țară, țin de insuficiența serviciilor medicale, lipsa locurilor de muncă pentru această categorie de cetățeni, precum și accesibilitatea insuficientă la infrastructură.

Problema locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități a fost semnalată și de șeful Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (AOFM) Ialoveni, Petru Codreanu. Potrivit lui, de la începutul anului 2016 la evidenţa AOFM Ialoveni s-au aflat 13 persoane cu dizabilităţi aflate în căutarea unui loc de muncă, 8 dintre care au fost plasate în câmpul muncii. Potrivit doamnei Maria Târgoală, alte două persoane cu grad de dizabilitate sunt încadrate în serviciul social Plasament familial pentru adulți.

Șeful AOFM Ialoveni, Petru Codreanu, recunoaște că plasarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi nu este uşoară. „Chiar dacă avem strategii naţionale şi locale, de asemenea o legislaţie privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, mecanismele de implementare a lor nu sunt create. Se vorbeşte despre stimularea angajatorilor, ajustarea locului de muncă la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi, reglementarea mecanismului de cotare/rezervare a locurilor de muncă adresate persoanelor cu dizabilităţi, prin care să se prevadă crearea unui Fond, în care angajatorii să achite sumele sancţiunilor în caz de neangajare a persoanelor cu dizabilităţi (se ştie că, conform Legii nr.60 din 30.03.2012 a Guvernului Republicii Moldova, angajatorul este obligat să rezerveze cinci la sută pentru angajarea persoanelor cu dizabilităţi), necesitatea elaborării cadrului legal pentru înfiinţarea întreprinderilor sociale, dar carul tot pe loc rămâne…”, a comunicat Petru Codreanu.

Întreprinderea socială „Floare de cireș” – sprijin pentru persoanele cu dizabilități

Și totuși, integrarea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii rămâne a fi o problemă complexă. Deseori, în spatele aparențelor unei persoane neputincioase, se află adevărați profesioniști, oameni puternici și talentați, ale căror aptitudini deosebite acoperă limitele pe care le au. Ei au nevoie doar de niște condiţii minime pentru ca să-și depășească dizabilitatea și să-și folosească aptitudinile unice pe care le au.

Un exemplu de incluziune în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, după cum cunoaștem, este Întreprinderea socială de catering „Floare de cireș” SRL, fondată de Asociația Obștească „Eco-Rezeni”.  Într-un spaţiu suportiv şi securizat, Întreprinderea socială are un personal compus din 26 de persoane, din care 13 – tineri cu dizabilităţi, serveşte câte 37 de evenimente lunar și are capacitatea de a servi maximum câte trei evenimente zilnic. În cadrul Întreprinderii sociale, angajații cu dizabilități sunt instruiți pentru a obţine competențe financiare, abilități de integrare socială și responsabilități sporite la locul de muncă. În rezultat, aceştia participă activ în viaţa comunităţii, transformându-se treptat din beneficiari pasivi ai alocațiilor de stat – în cetățeni activi, care devin responsabili, cu drepturi și obligații și capacitate să-şi realizeze propriul potențial. Întreprinderea socială are două tipuri de activități: servicii de catering și de creștere a legumelor în seră.

„Cred că înfiinţarea întreprinderilor sociale este cea mai reuşită formă de antrenare în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi. Or, locuri de muncă pentru acestea în localităţile rurale nu prea sunt, iar deplasarea lor în oraşul Ialoveni şi municipiul Chişinău, unde ar putea să aibă noroc să se angajeze în câmpul muncii, este aproape imposibilă din cauza transportului public şi privat neadecvat. Un om sănătos, pornit la serviciu, abia se înghesuie dimineaţa în microbusele arhipline, darămite o persoană cu necesităţi speciale. Şi nu e vorba numai de persoanele care se deplasează cu cărucioarele, pentru care microbusele şi autocarele nu sunt înzestrate pentru urcarea lor, dar şi pentru celelalte categorii de persoane cu dizabilităţi. Să sperăm că Legea privind înfiinţarea întreprinderilor sociale va fi adoptată cât mai curând. Iar odată cu adoptarea ei se vor găsi entuziaşti ce vor sta la implementarea acestei legi, astfel încât persoanele cu dizabilităţi, dornice să muncească, să fie antrenate într-un număr mai mare în câmpul muncii”, a mai spus Petru Codreanu.

3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

După cum am menționat și anterior, în raionul Ialoveni, conform datelor oferite de DASPF, sunt la evidenţă 3.356 de persoane cu dizabilități. Dintre ele, doar 53 de persoane, dintre care 45 copii și opt – maturi, beneficiază în prezent de asistență personală. Totodată, potrivit doamnei Maria Târgoală, pentru persoanele cu dizabilități mintale în raion a fost creat serviciul social Casa Comunitară din satul Hansca.

„Pentru anul 2016, din Fondul local de Susținere Socială a Populației a fost planificată alocarea a 792.250 lei pentru 1598 de persoane cu dizabilități, inclusiv, de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, 3 decembrie, fiind alocați 476.100 lei, pentru 1190 persoane cu dizabilități”, a declarat Maria Târgoală.

Ziua de 3 decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, are drept obiectiv promovarea înțelegerii în ceea ce privește problemele cu care se confruntă persoanele cu handicap și susținerea demnității, a drepturilor și a bunăstării acestora. Este o ocazie pentru o schimbare de atitudine față de aceste persoane prin eliminarea barierelor în ceea ce privește implicarea lor în diverse sfere de activitate.

Această zi reprezintă, totodată, un prilej prin care putem să ne exprimăm solidaritatea și respectul pentru persoanele cu handicap. Nu lipsa sau prezența unei dizabilități îi face pe oameni deosebiți, ci caracterul, munca, talentul și aptitudinile.

Ecaterina Naconecinîi