Experienţa raionului Ialoveni, împărtăşită cu preşedinţii raioanelor şi şefii direcţiilor educaţie din...

Experienţa raionului Ialoveni, împărtăşită cu preşedinţii raioanelor şi şefii direcţiilor educaţie din ţară

28
SHARE
Șeful Direcției învățământ preșcolar, primar și secundar general din cadrul Ministerului Educației, Valentin Crudu, în dialog cu reprezentanții din raioane

Raionul Ialoveni se poate mândri cu rezultate excepţionale la capitolul dezvoltarea serviciilor de educaţie incluzivă şi a serviciilor sociale pentru copiii aflaţi în situaţie de risc. Odată cu lansarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în anu09l 2007, dar şi cu aprobarea politicilor şi strategiilor privind incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) în învăţământul general din Republica Moldova, promovate din anul 2011, autorităţile publice locale din raionul Ialoveni s-au implicat activ şi cu responsabilitate în asigurarea drepturilor tuturor copiilor la familie, protecţie, educaţie şi dezvoltare.

Sesiune plenară şi vizite de studiu şi documentare

Prin colaborarea dintre Consiliul raional Ialoveni, Primăria oraşului Ialoveni, administraţia Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă”, administraţia Grădiniţei nr. 5 „Licurici” şi Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova” s-a reuşit crearea unor servicii noi pentru copii: Centrul de Resurse pentru Educaţia Incluzivă, în cadrul Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă” (în anul 2012), Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc (în anul 2013), servicii de educaţie incluzivă pentru copii de vârstă preşcolară la Grădiniţa nr. 5 „Licurici” (în anul 2016), Unitatea de Educaţie Incluzivă pentru copiii cu dizabilităţi severe, creată în cadrul Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă” (la fel, în anul curent).

Toate aceste servicii sunt foarte necesare copiilor cu CES şi celor aflaţi în situaţie de risc, deoarece ele răspund necesităţilor lor individuale şi îi ajută să beneficieze de atenţie şi suport, să-şi dezvolte personalitatea şi să se simtă parte integră a comunităţii. Totodată, prin crearea şi dezvoltarea acestor servicii s-a îmbunătăţit calitatea vieţii copiilor, s-au promovat valorile incluziunii, toleranţei şi interesului superior al copilului.

Progresele şi succesele obţinute de autorităţile publice locale din raionul Ialoveni reprezintă un exemplu demn de urmat şi pentru alte raioane. Astfel, în data de 2 decembrie curent a avut loc o vizită de studiu în oraşul Ialoveni pentru preşedinţii raioanelor şi şefii direcţiilor educaţie din toată ţara. Evenimentul a fost organizat de către Cancelaria de Stat, prin Secretariatul Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Consiliul raional Ialoveni, în parteneriat cu Asociaţia Obştească „Lumos Foundation Moldova”.

Vizita de studiu a avut drept scop diseminarea realizărilor raionului Ialoveni în promovarea la nivel local a sistemului de servicii de educaţie incluzivă şi împărtăşirea din bunele practici în ceea ce priveşte asigurarea dreptului la educaţie, protecţie şi îngrijire tuturor copiilor, pentru a fi preluate şi replicate în raioanele ţării. În cadrul unei sesiuni plenare de la începutul evenimentului, cei peste 70 de participanţi au avut posibilitatea să cunoască rezultatele raionului Ialoveni privind incluziunea copiilor cu CES şi protecţia copiilor aflaţi în situaţie de risc, iar în partea a doua a evenimentului participanţii au vizitat serviciile de suport educaţional şi serviciul social Casa comunitară, pentru a se convinge de utilitatea lor.

Finanţare, dar şi dorinţă, şi voinţă din partea APL

Anatolie Dimitriu, preşedintele raionului Ialoveni, a subliniat că: „Educaţia incluzivă nu este doar o declaraţie, ci o responsabilitate şi o asumare a autorităţilor de a asigura dreptul tuturor copiilor la educaţie. Din anul 2009 raionul s-a angajat în implementarea politicilor naţionale şi a elaborat propriile strategii privind reformarea sistemului de protecţie a copilului.” Dl Dimitriu a ţinut să menţioneze că finanţarea unor astfel de servicii nu este cea mai mare problemă. Cel mai important este să existe dorinţă şi voinţă din partea autorităţilor publice locale de a crea şi dezvolta servicii în beneficiul copiilor şi familiilor, deoarece doar prin voinţă şi insistenţă se găsesc şi parteneri de dezvoltare, şi idei pentru a realiza lucruri frumoase şi necesare în comunitate, şi resurse. Galina Niţa, şefa Direcţiei Generale Educaţie, a precizat că reţeaua de structuri şi servicii de suport educaţional în raionul Ialoveni este foarte dezvoltată: în proporţie de 100%, şcolile din raion dispun de comisii multidisciplinare intraşcolare şi echipe pentru realizarea planurilor educaţionale individualizate, iar în proporţie de circa 90%, – de centre de resurse pentru educaţia incluzivă şi cadre didactice de sprijin. Maria Tîrgoală, şefa Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, s-a referit la diversitatea serviciilor sociale adresate copiilor din Ialoveni: sprijin familial şi ajutor social pentru copiii din familii, 28 de copii plasaţi în asistenţă parentală profesionistă, 18 copii plasaţi în case de copii de tip familial, 10 copii plasaţi în Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc, 373 de copii aflaţi sub tutelă/curatelă.

Servicii de calitate şi o atmosferă prietenoasă

Participanţii la vizita de studiu au făcut cunoştinţă îndeaproape cu serviciile create în raionul Ialoveni şi au rămas impresionaţi de calitatea acestor servicii, de avantajele şi condiţiile oferite copiilor, dar şi de profesionalismul specialiştilor care activează în aceste servicii. Unitatea de Educaţie Incluzivă, fiind şi primul serviciu de suport educaţional din ţară pentru copiii cu dizabilităţi severe, a captat toată atenţia reprezentanţilor autorităţilor publice locale din republică. Noul serviciu dispune de mai multe săli dotate cu tehnologii moderne, cu ajutorul cărora procesul de predare-învăţare devine mai uşor pentru copiii cu dizabilităţi severe. Toate spaţiile Unităţii de Educaţie Incluzivă sunt accesibile elevilor cu dizabilităţi fizice, iar atmosfera prietenoasă şi binevoitoare, creată de echipa Unităţii, încurajează rezultatele pozitive ale copiilor, lipsiţi anterior de posibilitatea de a avea acces la educaţie.

O parte dintre elevii cu dizabilităţi, înscrişi la Liceul Teoretic „Petre Ştefănucă”, frecventează orele în sălile de clasă din liceu, iar alţi copii, care întâmpină dificultăţi mai mari, învaţă în sala de clasă a Unităţii, dotată cu mobilier care poate fi adaptat după cerinţele individuale ale copiilor. În sala polivalentă din cadrul Unităţii de Educaţie Incluzivă copiii beneficiază de suport individual la învăţare, inclusiv prin utilizarea unei table interactive, de terapie prin joc şi activităţi care le dezvoltă creativitatea. Kinetoterapeuţii le asigură copiilor un program special de recuperare fizică şi realizează activităţi de hidroterapie. Camera senzorială dispune de echipamente care stimulează văzul, auzul şi simţul tactil al copiilor cu dizabilităţi. Totodată, logopedul şi psihologul Unităţii oferă suport copiilor în dezvoltarea abilităţilor de a pronunţa corect sunetele şi cuvintele, precum şi le asigură un confort psihologic prin realizarea şedinţelor şi consultaţiilor individuale.

Sprijin necesar pentru o dezvoltare armonioasă

Grădiniţa nr. 5 „Licurici” le asigură celor 31 de copii cu CES, incluşi la treapta preşcolară de învăţământ, tot sprijinul necesar pentru a se dezvolta armonios, prin oferirea asistenţei individualizate din partea psihologului, logopedului, cadrului de sprijin şi kinetoterapeutului, care lucrează în această grădiniţă.

Casa comunitară pentru copii în situaţie de risc le asigură copiilor condiţii de îngrijire, întreţinere şi dezvoltare, în conformitate cu standardele internaţionale şi legislaţia naţională în vigoare. Acest serviciu găzduieşte maxim zece copii, cu vârsta între 10 şi 18 ani, care au posibilitatea să crească într-un mediu sigur, apropiat celui familial, să frecventeze şcoala din comunitate, alături de semenii lor şi să participe la activităţile din oraşul Ialoveni. Casa are spaţii comune pentru odihnă, joacă, lectură, pregătirea temelor, alimentaţie etc., iar fiecare copil are dormitorul său separat, amenajat individual, potrivit preferinţelor copiilor. Fiind un serviciu bazat pe comunitate, personalul Casei comunitare a creat parteneriate şi cooperează cu familiile sau rudele copiilor, cu instituţia de învăţământ, Centrul Medicilor de Familie, alte servicii accesibile în comunitate, autorităţile publice locale de nivelul I, dar şi cu societatea civilă.

Datorită vizitei de studiu vicepreşedinţii raioanelor şi şefii direcţiilor educaţie au avut oportunitatea să cunoască modul de funcţionare a serviciilor educaţionale şi sociale, să înţeleagă beneficiile acestor servicii pentru copii, familii, dar şi pentru societate, să se inspire din experienţa raionului Ialoveni pentru a crea servicii similare în raioanele lor, astfel asigurându-le o copilărie fericită tuturor copiilor.

Natalia Rotaru, specialist comunicare, LUMOS Moldova