„Biblioteca publică – promotor al valorilor europene”

„Biblioteca publică – promotor al valorilor europene”

23
SHARE
Sursă foto: facebook/Valentina Plamadeala

– sub acest generic s-au desfăşurat Zilele Bibliotecii „Petre Ştefănucă”, ediţia XXV-a (14-16 noiembrie 2016)

Manifestările, dedicate celor 110 ani de la naşterea etnologului, profesorului, folcloristului Petre Ştefănucă, originar din oraşul Ialoveni, au oferit ocazia întâlnirii cu distinse personalităţi ale vieţii culturale: scriitori şi poeţi, manageri de instituţii, cadre didactice, bibliotecari, elevi dar şi cu diverse categorii de utilizatori. Luni, 14 noiembrie, a avut loc deschiderea festivă a manifestărilor. Vizitatorii au admirat expoziţia de lucrări ale elevilor Şcolii de arte Ialoveni, fiind  interesaţi şi de expoziţile de carte “Etnologul Petre Ştefănucă- promotor al valorilor naţionale” şi “Ialoveni- oraşul viitorului”. „Cuvantul de deschidere”, care a inclus un scurt istoric despre activitatea instituţiei, succese în bibliografia locală, a fost prezentat de subsemnata. Biblioteca publică este pusă în slujba comunităţii locale şi permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii. Instituţia elaboreaza şi editează bibliografia locală curentă şi alte publicaţii. In 1991 BPO i se atribuie numele de „Petre Ştefănucă”. Atunci apar două  volume – „Folclor şi tradiţii populare” în colecţia „Moştenire”. La un centenar de la naşterea folcloristului, etnografului Petre Ştefănucă (2006), colaboratorii noştri, împreună cu AŞM, editează biobibliografia „Petre Ştefănucă 1906-1942”, cu sprijinul Primăriei Ialoveni. În 2008 apare volumul „Datini şi creaţii populare”, cu sprijinul financiar al Consiliului raional Ialoveni, secţiei Cultură. Anul 2009 a devenit unul semnificativ: colaboratorii noştri adună un vast material despre bibliotecă, înmănunchindu-l în prima monografie „Ialoveni. Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” (cu sprijinul financiar al Primăriei Ialoveni).Tot atunci apare I ediţie a „Ghidului utilizatorului”. A urmat editarea Caietelor biobibliografice: Lidia Ungureanu, Nicolae Rosioru (2011), Ghidul muzeului „Petre Ştefănucă”(a II-a ediţie -2012), bibliografia „Ion Suruceanu”. În anul 2013, in cadrul Zilelor bibliotecii am lansat două Caiete biobibliografice: „Grigore Plămădeală-75 ani”, „Larisa Petcu-60 ani”, în curs de apariţie sunt caietele biobibliografice: „George Petrea”, biobibliografia „Mihai Jomir”. Un volum de valoare este biobibliografia „Prefer nemărginirea… Aurel David” (2012). Foarte succint, despre activităţile organizate la Ialoveni pentru reabilitarea numelui lui Petre Ştefănucă: În 2006: dezvelirea bustului lui Petre Ştefănucă în incinta bibliotecii, renovarea Camerei- muzeu „Petre Ştefănucă”, Conferinţa  Ştiinţifică consacrată comemorării profesorului Petre Ştefănucă. Reamintesc că un liceu şi o stradă din Ialoveni îî poartă numele, că anual biblioteca (reamplasată, în 2012, într-un local nou) organizează acţiuni culturale dedicate acestei personalităţi.

În mesajul său dl primar de Ialoveni, Sergiu Armaşu, le-a multumit colaboratorilor BPO pentru activitate vastă şi diversă in comunitate. Biblioteca a devenit imaginea oraşului Ialoveni. A urmat un mesaj din partea poetului Iulian Filip, maestru în artă. Împreună cu dumnealui a fost prezentă o echipă întreagă de la AŞM, sectorul Folclor: Pavel Popa, Mariana Cocieru, Victor Pletosu. După lansarea noului logou al bibliotecii şi primei poveşti digitale  “Muzeul Petre Ştefănucă”- mândria oraşului”, s-a desfăşurat şezătoarea folclorică “Tradiţii şi obiceiuri- podoaba sufletului omenesc”. Au fost vernisate expoziţii de artizanat, de pictură, carte. Programul manifestărilor a continuat marţi, 15 noiembrie, la Centrul de Formare şi Acces la internet – BPO “Petre Ştefănucă” cu trainingul profesional “Securitatea calculatoarelor. Instrumente de bază”. Au participat bibliotecari din raion, care au aderat la reţeaua Novateca. În continuare a fost vizionat filmil-video “Ne vedem la Biblioteca Ialoveni”, apoi bibliotecarii au vizitat Camera-muzeu “Petre Ştefănucă”. La training a participat dna Sofia Muşat, specialist principal în domeniu biblioteci la Secţia Cultură Ialoveni. Miercuri, 16 noiembrie, ne-am adunat la Medalionul aniversar “Emil Loteanu- o lumină în noapte” (80 ani de la naştere), la care au participat elevi de la LT “Andrei Vartic” şi LT “Petre Ştefănucă”. Cei prezenţi au vizionat crâmpee din filmele produse în regia domniei sale.

Activităţile organizate de noi sunt o modalitate de comunicare cu diverse categorii de utilizatori şi de promovare a programelor culturale prioritare pentru bibliotecă. Evenimentul a beneficiat de implicarea şi susţinerea Primăriei Ialoveni, programului Novateca şi a Secţiei Cultură Ialoveni.

Valentina PLAMADEALA, directoare a BPO “Petre Ştefănucă”, Ialoveni