Depistarea tardivă a tuberculozei are urmări grave

Depistarea tardivă a tuberculozei are urmări grave

45
SHARE
Foto simbol

Dauna fumatului, situaţia epidemiologică vizavi de tuberculoză: aceste şi alte probleme au fost puse în discuţie la consiliul medical, întrunit pe 4 august la Centrul de Sănătate Publică Ialoveni.

Riscurile tutunului pentru sănătate rrezultă atit din consumul direct, cât şi din expunerea la fumatul pasiv. Este alarmantă şi frecvenţa tabagismului la persoanele tinere. Programul raional de control a tutunului prevede măsuri de combatere a acestor şi altor fenomene nefaste legate de „moda fumatului”. Odată cu intrarea în vigoare a Legii antifumat, specialştii CSP Ialoveni desfăşoară acţiuni de informare şi prevenire a fumatului la obiectivele supravegheate. În adresa primăriilor, instituţiilor medicale, agenţilor economici au fost trimise prescripţii sanitare. Numai pe parcursul lunilor iunie-iulie curent au fost efectuate 126 de controale în contextul respectării legislaţiei vizavi de protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun.  Practic, pretutundeni sunt afişate semnul unic de interzicere a fumatului şi avertismentul „Fumatul este interzis”. Apropo, în această perioadă n-au fost depistate cazuri de fumat în spaţii închise. În toate primăriile au fost distribuite materiale informative, care urmau să ajungă ulterior în instituţiile şi întreprinderile  din teritoriu. În 2015 – prima jumătate a anului 2016 diverse activităţi (mese rotunde, concursrui de desen, gazete de perete tematice) au fost desfăşurate în şcolile din raion. Au fost amenajate panouri informative care reflectă daunele fumatului, inclusiv asupra dezvoltării fizice a copiilor. Acţiuni de popularizare a cunoştinţelor medico-igienice au avut loc şi în cadrul Zilei naţionale fără tutun (18 noiembrie 2015) şi Zilei mondiale fără tutun (31 mai 2016). Din păcate, în majoritatea Centrelor de sănătate încă n-au fost organizate servicii de consiliere şi tratament pentru renunţare la fumat prin intermediul medicilor de familie, conform ordinului Ministerului de resort, se mai spune în informaţia prezentată la consiliul medical de Mihai Frunze, şeful secţiei supraveghere sanitară, CSP Ialoveni.

Despre situaţia epidemiologică şi mersul realizării Programului teritorial de control a tuberculozei în 2015 a vorbit Grigore Profir, şef secţie ftiziopneumologie, Spitalul raional IMSP Ialoveni. În urma unei analize mai ample a incidenţei prin tbc a cazurilor noi s-a observat că în 2015 numărul cazurilor noi s-a micşorat cu 10 bolnavi (de la 94, la 84 persoane) ceea ce pune sub întrebare calitatea lucrului de depistare precoce a tuberculozei în raion. Iată de ce este important ca medicii de familie de la CS să intenisfice lucrul de depistare activă a celor cu suspiciune (în special din grupele de risc), cu simptoame caracteristie maladiei, şi ca aceştia să fie îndreptaţi urgent la examenul radiologic. Din cauză că în unele Centre de sănătate depistarea tuberculozei se face cu mari întârzieri, bolnavii sunt depistaţi tardiv. Astfel, în 2015 la CS Puhoi au fost depistaţi „caz nou” doi bolnavi şi ambii – cu distrucţie pulmonară; la  Dănceni – doi din cei 4 „caz nou”; Ţâpala – 2 din cei 5 „caz nou”. La Nimoreni şi Moleşti 2 din cei câte 3 bolnavi „caz nou”aveau deja procese distructive. În prezent situaţia epidemologică este mai gravă la Suruceni, Ţâpala, Dănceni, Cărbuna, Zâmbreni, Horeşti, Costeşti. Pe an ce trece creşte numărul bolnavilor cu multidrogrezistenţă, în primul semestru al anului curent la evidenţă find deja 61 de persoane. Cât priveşte eficacitatea tratamentului la tuberculoză: în 2015, din 157 persoane s-au vindecat 104 bolnavi, cea mai scăzută rată fiind la CS Ruseştii Noi, Ţâpala, Horeşti, Costeşti. Tot în anul precedent, de la CNAM şi AFI, a fost alocată sub formă de ajutoare materiale suma de 523.198 lei, ajutor de care beneficiază bolnavii cu tbc care primesc tratament specific în condiţii de ambulator. Este îmbucurător faptul că odată cu implementarea Programului raional de control a tuberculozei (2011-2015) s-au micşorat indicii atât la incidenţa globală, cât şi la „caz nou”.

La şedinţă au participat Mihai Cotovan, director al SR IMSP Ialoveni, Tudor Grigoriţă, vicepreşedinte al raionului, şefii Centrelor de sănătate din teritoriu.

Ludmila Urmaşu